• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

قیمت دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۴۰۰/10/26 قیمت هر کیلوگرم دی کلسیم فسفات شرکت ایران فسفات درب کارخانه سمنان ۱4۵۰۰۰ ریال و هر کیلوگرم مونو کلسیم فسفات این شرکت درب کارخانه ۱60۰۰۰ ریال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهاوند دارو