• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

آزمایشگاه بهاوند دارو

آزمایشگاه بهاوند دارو از لحاظ کادر فنی و تجهیزات از جمله کاملترین آزمایشگاه های کنترل کیفی در صنعت مکمل سازی و تهیه خوراک دام و طیور می باشد، این آزمایشگاه ضمن بکارگیری تجهیزات مناسب از پرسنلی مجرب و متعهد نیز بهره مند است. شرکت بهاوند دارو با حساسیت به کیفیت محصول نهایی همواره، با تمرکزبر تهیه مواد اولیه با کیفیت بالا و مطمئن و کنترل کیفی این مواد، بر این باور است که بدون فراهم سازی بهترین نوع مواد اولیه، تولید محصولی با کیفیت برتر دور از دسترس است. تلاش مدیریت شرکت بهاوند دارو در تجهیز آزمایشگاه به مدرن ترین تکنولوژی و تجهیزات، به منظور کنترل کیفی دقیق مواد اولیه و محصولات با هدف تولید محصول نهایی با بهترین کیفیت است. لازم به ذکر است که این آزمایشگاه در برخی موارد برای تکمیل آزمایشات و همچنین کنترل نتایج بدست آمده با آزمایشگاه های مرجع دامی و دامپزشکی همکاری می نماید.

بهاوند دارو