• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

کتاب ها

واحد علمی و تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو در راستای فعالیت خود نسبت به ترجمه و گردآوری کتب مورد نیاز صنعت دام و طیور اقدام و توسط شرکت چاپ و بدون هیچگونه تبلیغاتی و دریافت هزینه ای در اختیار فعالان صنعت و واحدهای دانشگاهی قرار می دهد. خواهشمند است در صورت نیاز به کتب زیر موارد درخواستی به ایمیل شرکت همراه با درج آدرس، کدپستی و تلفن درخواست کننده ارسال گردد.
در ضمن فایل pdf کتاب جهت استفاده در سایت شرکت قرار گرفته است.


بهاوند دارو